AFDELING: Zuid-Flevoland

Contactgegevens

Heeft u een ZWERM bijen in uw omgeving? Bel dan één van onze zwermcoördinatoren!!!!

Bert Burgers: 06-52697218

Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden.

Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Penningmeester: Stevanie ter Horst

Tuinbeheerder Vaartsluisweg: Rob Hermans

Tuinbeheerder Beginbos: Edy Super

infoivzf@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.